Dotazník pro ženy

cm
kg

Prodělala jste některou z následujících zdravotních komplikací?

Prodělala jste potrat (umělé přerušení těhotenství)?

Máte některé z následujících gynekologických diagnóz?

Užíváte dlouhodobě antikoncepci (více než 5 let souvisle)?

Jak moc sportujete?

Užíváte nějaké návykové látky?


po stisknutí tlačítka vyhodnotíme Váš dotazník a odešleme výsledky na Váš e-mail